L’OFFICIEL HOMMES - PHOTO: SERGEY VASILIEV

 

THE COLLECTOR - PHOTO: CHRISTOPHER IAPINO

 

BOOK MODA - FASHION EDITOR MIKE YORK - PHOTO: OLGA RUBIO DALMAU

 

KALTBLUT - PHOTO: VERENA MANDRAGORA

 

VANGARDIST - FASHION EDITOR MIKE YORK - PHOTO: IVAN GENASI